ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

списания

Съвременно право

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Съвременно право“

Списанието има няколко постоянни рубрики:

  • статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство;
  • критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството;
  • сближаване на българското законодателство с правото на ЕС;
  • усъвършенстване на законодателството;
  • дискусии;
  • чуждестранен опит;
  • критика и научен живот;
  • новоизлязла правна литература.

Актуалната тематика е основно и постоянно изискване на редколегията към авторите.

От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски", издателство "Сиби" издава списанието „Съвременно право", уважавано академично правно списание.
В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина.

 


редакционна колегия
периодичност
абонамент

Юридически свят

Правила и изисквания за приемане на материали за печат в списание „Юридически свят“

Списание „Юридически свят" има за цел да публикува студии, статии и други материали, отнасящи се до правната наука, законодателството, юриспруденцията, международното право, юридическото образование. Особено внимание се обръща на проблемите на правата на човека и гражданина, правото и информацията, сближаването на законодателството на България с правото на Европейския съюз, законодателната реформа в страната.
В списанието участват видни представители на световната правна мисъл (Вернер Кравиц - изтъкнат философ и социолог на правото от Германия, Марат Баглай - председател на Конституционния съд на Русия, Франсис Делпере - известен европейски конституционалист от Белгия и др.).
Списанието обнародва редовна библиография на българската правна литература (по години).


редакционна колегия
периодичност
абонамент

Адвокатски преглед
Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган,
който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища".

редакционна колегия
периодичност
абонамент

Книга на месеца
НесъстоятелностНесъстоятелност
ОЧАКВАЙТЕ
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за Министерството на вътрешните работи
В сборника са поместени Законът за Министерството на...
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки
В книгата са изследвани материалноправните и процесуалноправните...
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV
Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV
Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни...

виж всички »
eXTReMe Tracker