Начало» поредица „Джобни издания“» право на Европейския съюз,
международно право
» Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
(международни договори и право на ЕС)
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи <br><small>(международни договори и право на ЕС)</small>
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
(международни договори и право на ЕС)

2 11 С05
2. актуализирано издание
към 18 април 2017 г.
ISBN 978-954-730-906-7
страници: 256
мека корица
година на издаване: 2017
корична цена: 7.20 лв.
отстъпка: 0.72 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 6.48 лв.

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.

Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.

В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.

Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, както и справочник на основните международни договори в областта на защитата на човешките права.
eXTReMe Tracker