Начало» поредица „Джобни издания“» устройство на територията и кадастър

устройство на територията и кадастър

Закон за кадастъра и имотния регистър
2 16 C03
3. издание
към 25 юли 2016 г.
+ актуализационно приложение към 17 август 2017 г.
Актуализационно приложение към 17 август 2017 г. (pdf формат) Представена е нормативната ...още
Нова книга

Закон за устройство на територията
2 16 С01
15. актуализирано издание
към 10 август 2017 г.
Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на ...още
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
2 16 С02.А
1. издание
към 15 ноември 2014 г.
+ актуализационно приложение към 7 юни 2017 г.
Актуализационно приложение към 7 юни 2017 г. (pdf формат) В това издание е поместен текстът ...още
Устройство на територията – част  ІІ<br><small>(подзаконови нормативни актове)</small>
2 16 С02
9. издание
към 14 септември 2016 г.
+ актуализационно приложение към 12 юли 2017 г.
Актуализационно приложение към 12 юли 2017 г. (pdf формат) Сборникът включва нормативни ...още
Устройство на територията – част І<br><small>(подзаконови нормативни актове)</small>
2 16 С02
7. издание
към 5 април 2014 г.
+ актуализационно приложение към 18 януари 2016 г.
Актуализационно приложение към 18 януари 2016 г. (pdf формат) Изданието съдържа нормативни ...ощеeXTReMe Tracker