Съдържание:

Наказателно-процесуален кодекс

1. Наказателно-процесуален кодекс

2. Закон за специалните разузнавателни средства

3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

4. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

5. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

6. Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства

7. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

8. Закон за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

9. Закон за Европейската заповед за защита

10. Закон за правната помощ

Информационно приложение

I.  Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна

II.  Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна

III.  Извлечение от Закона за електронните съобщения

ІV. Извлечение от Закона за здравето

V.  Тълкувателни решения

VІ.  Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодексКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Наказателно-процесуален кодекс
Наказателно-процесуален кодекс
Представена е уредбата на наказателния...

виж всички »
eXTReMe Tracker