граждански процес

Нова книга

Граждански процесуален кодекс
2 09 С01
17. издание
към 27 октомври 2017 г.
В изданието са отразени измененията, приети със ЗИДГПК, ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. Сборникът ...още


Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Наказателно-процесуален кодекс
Наказателно-процесуален кодекс
Представена е уредбата на наказателния...

виж всички »
eXTReMe Tracker